13–19-v./år

syventävät opinnot/fördjupade studier