top of page

10–12-vuotiaat/åriga
perusopinnot/grundstudier 5-6

Oppilas tutustuu taiteilijoi­den työskentelyyn ja oppii tunnistamaan taiteen eri tekniikoita. Samalla hän oppii seuraamaan omaa taiteellista prosessiaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan suullisesti, kirjallisesti ja kuvallisesti.

Eleven bekantar sig med konstnärers arbete och lär sig att identifiera olika konsttekniker. Samtidigt lär sig eleven att följa med sin egen konstnärliga process och uttrycka sina tankar muntligt, skriftligt och bildligt.

bottom of page