top of page

6–9-vuotiaat/åriga
perusopinnot/grundstudier 2-4

Oppilas perehtyy kuvanrakentamisen perustietoihin ja taitoihin. Kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen on tärkeä osa opetusta.

Eleven bekantar sig med grundkunskaper och färdigheter i bildskapande. Utvecklingen av det visuella tänkandet och uttrycket är en viktig del av undervisningen.

bottom of page